Koncept alla företagare borde känna till

Företagande blir allt mer en otroligt komplicerad akademisk utövning. Företagen använder alla  kunskaper och system de kam för att få ett litet övertag över konkurrenterna. Här är det viktigaste teorierna och koncepten som alla företagare bör känna till. 

företagare i kontor

Lean

Lean är ett koncept som vuxit enormt i popularitet det senaste årtiondet trots att det i grunden kommer från Toyotas effektivitetsarbete efter andra världskriget. Även om syftet till en början var att öka effektiviteten inom produktion så används principerna idag inom allt från vården till tjänstebranscher.

OEE eller TAK

Vi har tidigare skrivit om dessa koncepten här på Mercurius men det skadar inte att åter igen lyfta fram dem. Inom tillverkning är det av yttersta vikt att man håller koll på produktionslinjens effektivitet och med det dess kostnader. Att följa upp och optimera fel och stopp kan i det långa loppet leda till otroliga besparingar och med det ökad vinst eller en möjlighet att bättre konkurrensutsätta sina konkurrenter.

Kortfattat är OEE eller på svenska TAK ett antal nyckeltal för att beskriva de delar i en produktion som påverkar dess effektivitet. Det handlar till exempel om hur stor andel av produkterna som behöver kasseras samt hur väl maskinerna utnyttjas i förhållande till deras teoretiska kapacitet.

Företagsekonomi

Sist men inte minst har vi de mest grundläggande som alla företagshuvuden bör känna till. Utan en bra kunskap om grundläggande företagsekonomi så är ett företag dömt att misslyckas. Alla bör känna till grundläggande ekonomiska termer så som omsättning, kapital och resultat för att kunna kommunicera klart gällande företagets ekonomi.

admin