Kompetensutveckla ditt företag

Kompetens är något som är önskvärt hos alla, både chefer och anställda. Enkelt uttryckt är någon kompetent om personen kan utföra sitt arbete på det sätt som förväntas. Kompetensutveckling är ett ord som ofta används i yrkeslivet. Målet är att personal och chefer ska utvecklas i sina yrkesroller med hjälp av olika utbildningar, praktik eller annat. Det kan vara för att utvecklas i sin nuvarande roll, för att förberedas för nya arbetsuppgifter inom företaget eller för en allmän personlig utveckling.

Företagare

Kompetensutveckling kan ges i de flesta områden. Det finns kurser, oavsett om någon behöver lära sig en ny maskin eller om ledningen i ett företag behöver nya kunskaper för att hänga med i utvecklingen samt lära sig hur de ska öka vinsten i företaget. Något som också är viktigt är att personal lär sig helheten i ett företag. Om du ser ser på vilket sätt företaget tjänar pengar på just det du själv gör är det lättare att komma på lösningar för att förbättra företaget ytterligare. Många gånger går det att delta i kurser online, till exempel hos den erfarne konsulten Magnus Josephson. Onlinekurser gör att det ofta blir billigare och du spar mycket restid genom att göra kursen framför datorn.

Det finns även företag som erbjuder utveckling i samband med andra event, idén är helt enkelt att man samlas för både utbildning och roliga aktiviteter. Denna form efterliknar ofta för teambuilding, då det är inte bara ett tillfälle för de anställda att lära sig saker utan även umgås i ett mer socialt sammanhang och lära känna varandra bättre. Denna metod har länge använts av både stora och små företag och har ofta visat på positiva effekter.

Nu måste inte alltid kompetensutveckling vara liktydigt med kurser och en kostnad för företaget. Det kan också vara en grupp på Facebook eller varför inte ett gratis frukostseminarium eller en högskolekurs på kvällstid. Kompetensutveckling kan alltså vara allt som är nya kunskaper vilka tillämpas i yrket. Det är något som är viktigt för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Detta kommer att bli en större och större fråga i framtiden för majoriteten av företag i en del branscher. Detta är på grund av det mer internationaliserade marknader som skapas i samband med det ökade samarbetet med andra länder både inom och utanför EU. Medarbetarnas kompetens och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar kommer att bli allt viktigare för dessa företags framgångar.

Roger