Bättre arbetsmiljö

För att personalen i ett företag ska kunna utvecklas och växa i sina roller krävs en kollegial atmosfär som inger trygghet.

Varje medarbetare drömmer om en arbetsmiljö som hjälper varje enskild individ att utveckla sin kompetens och bli en större resurs för företaget. Det är viktigt att varje medarbetare får chansen att passa in och låta sin kreativitet och skapandeanda vara intakt. Ju bättre motiverade de anställda är desto bättre resultat kommer levereras.

Arbetsmiljö

Motverka stress i arbetsgruppen

Stress kan ha en positiv inverkan på produktiviteten, men bara så länge den är kortvarig och hjälper den anställde att behålla koncentration och fokus. Stress som byggs upp under längre tid har en direkt negativ inverkan, både på medarbetarens välmående och prestationsförmåga. Det kommer i slutändan göra så att han eller hon presterar sämre resultat på arbetsplatsen och i värsta fall blir sjukskriven.

Att bidra till att hålla sin personal i psykisk såväl som fysisk god form är en investering för företaget, eftersom det kommer att ge en positiv inverkan på lönsamheten. Personalen håller sig friskare och antalet sjukdagar minskar.

Friskvård till anställda

Att hjälpa sina anställda ekonomiskt med gymkort och fysisk aktivitet är en bra investering för både företaget och den anställde. Det skapar större trivsel på arbetsplatsen och en bättre hälsa bland personalen. Det finns idag möjlighet som företagare att hjälpa sina anställda med personalvårdsförmåner som är skattefria. Till exempel friskvård eller en korg med färsk frukt på personalrummet. Många träningsstudios erbjuder även gruppträningar som stärker relationerna mellan de anställda och bidrar till en positiv atmosfär på företaget.

Sätt upp mål utanför företagets domäner

Varför inte prata med alla anställda och sätta upp ett gemensamt mål som ni ska uppnå som en grupp? Det behöver inte vara i anslutning till företagets resultat utan kan sträcka sig utöver verksamheten. Sätt till exempel upp målet att ni skall börja träna inför att åka Vasaloppet tillsammans eller vinna er KORP-divisionen i innebandy. Allt som är kul att göra tillsammans och där ni känner att ni kan vinna eller klara av målet är intressant. Oavsett vad aktiviteten är kommer den garanterat att sammansvetsa företaget.

admin