Att sälja till företag och myndigheter

När vi har diskuterat handel på denna sidan har fokus oftast hamnat på detaljhandeln med konsumentinriktning. Detta kan tyckas lite synd på försäljning till myndigheter och företag kan vara minst lika lönsamt, i all fall om man vet hur man gör.

säljcirkel

Företag

Att sälja till företag behöver inte vara mer komplicerat än att sälja till konsumenter, i alla fall på detaljhandelsnivå. Ofta är dock förväntningarna på tillförlitlighet av både produkterna och dig som leverantör högre. Många uppskattar även större möjligheter när det kommer till leveranser med till exempel utkörning. Om de produkter du säljer inte passar att sälja i detaljhandelsform till företag så förändras självklart även förutsättningarna.

Mer om skillnaderna mellan B2B och B2C kan du hitta i denna artikeln på Wikipedia.

Myndigheter och verk

Att sälja till myndigheter, verk och annan offentlig sektor är vid mycket liten försäljning inte svårare än att sälja till företag. Om det som köps däremot är överstiger lite drygt en halv till en miljon under ett år så krävs dock att det arrangeras en offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar går förenklat till så att myndigheten som vill köpa något öppet annonserar om vad de behöver och vilka krav samt önskningar de har. Utifrån detta får sedan företag ge anbud där det specificerar vad de kan leverera och till vilket pris.

Utifrån detta tar sedan myndigheten ett beslut och skrivet kontrakt med utvald leverantör. Då hela denna processen kan vara ganska förvirrande och svår att få helt rätt för de som är nya kan det vara passande att gå en utbildning i ämnet, något som vi tidigare nämnt. Magnus Josephson är ett bra val, huvudsakligen på grund av sina tidigare erfarenheter inom området. Han har hjälp företag öka sin omsätting uppemot 20 gånger på under 7 år samt hjälp andra öka andelen vunna anbud.

Roger