Svensk handel

Svensk Handel är en företagsorganisation som främst vänder sig mot företag inom detalj- och partihandeln. Idag (2014) är det ca 12.000st företag som är knutna till organisationen vilka arbetar för att främja handeln både nationellt och internationellt.

shopping

Genom att organisationen har många experter inom dess område anlitas Svensk Handel bland annat av olika departement när de vill få en remiss i frågor som det sedan ska tas beslut om. De arbetar även genom att påverka och kontakta massmedia, politiker och andra makthavare i samhället. Detta hela tiden för att skapa bättre förutsättningar för de svenska företagen. De vill främja och öka den fria handeln och göra enklare regelverk så företag inte hamnar bakom pappersarbeten och röd tejp varje gång någonting ska utföras.

De arbetar tillsammans med Svensk Digital Handel för att underlätta e-handeln över gränserna. Deras samarbete stärker frågorna och gör det lättare att ta deras alternativ längre.

Inför valet har Svensk Handel kommit fram med fem valfrågor som de vill prioritera:

  • Regelförenkling – det ska vara enklare för kommunen att göra som de anser bäst och inte hindras av regler.
  • Säkerhet – handeln behöver ytterligare skydd från brott och hot som kan skada företag och privatpersoner
  • Infrastruktur – vi behöver lösa transportproblemen, speciellt effektiviteten.
  • Utbildning – det måste finnas mer utbud och vara lättare att hitta och ge rätt kompetens.
  • Arbetsgivaravgiften för unga – ungdomarna är de som ska ärva hela landet. Vi måste värna om dem istället för att höja skatten på ungdomsjobb.

Den enskilde företagaren har även fördel av sitt medlemskap utifrån att affärsjuridisk rådgivning kan erbjudas. Dessutom kan de hjälpa till med information och analyser som sätter företagets lönsamhet i fokus. Detta oavsett om det handlar om handel inom landet, import eller export.