Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er en interesseorganisasjon for bedrifter i Norge, som ble dannet ved sammenslåingen av Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund i 1989. Deres første mål var å hindre dobbeltarbeid og å lage et bedre tjenestetilbud for bedrifter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I dag er det Kristin Skogen Lund som er administrerende direktør.

Det er til sammen 24 000 medlemmer som er knyttet til organisasjonen, som jobber med arbeidsvilkår som styrker konkurransedyktigheten til næringslivet. Deres visjon er å styrke næringslivet og å forme fremtiden, og de ønsker å fremme lønnsomme utviklingsmuligheter. NHO jobber med tarifforhandlinger, advokathjelp og rådgivning til bedriftene som er medlem av organisasjonen og for økt forståelse hos politikere og opinionen. I tillegg ønsker de å skape et økonomisk sunt samfunn og et grunnlag for god levestandard.

Medlemsbransjene i NHO bidrar til nesten 40 prosent av den økonomiske verdiskapningen. I tillegg har NHO 15 regionforeninger og 18 landsforeninger rundt omkring i landet. Her kan medlemsbedriftene få råd og hjelp i forbindelse med bransjen.

NHO sitt oppdrag er å bidra til:

  • Et godt utdanningssystem
  • Konkurransedyktig offentlig sektor
  • Reduserte transportkostnader
  • Økt satsing på infrastruktur